OPTIEK GESCHIEDENIS
   
DE UITVINDER VAN DE BRIL
DE EVOLUTIE VAN DE BRIL
BEROEMDE HISTORISCHE BRILDRAGERS
SCHAT DE LEEFTIJD VAN EEN ANTIEKE BRIL
SCHAT DE WAARDE VAN EEN ANTIEKE BRIL
DE UITVINDER VAN DE MICROSCOOP
DE UITVINDER VAN DE TELESCOOP
DE UITVINDER VAN HET BRAILLESCHRIFT
DE UITVINDER VAN DE BLINDE STOK
DE UITVINDER VAN DE CONTACTLENS
DE UITVINDER VAN DE IMPLANTLENS
DE UITVINDER VAN DE KERATOTOMIE (KRASJES)
DE UITVINDER REFRACTIE LASER CHIRURGIE
   
   

 

DE UITVINDER VAN DE BRIL
Er wordt beweerd dat Keizer Nero in het oude Rome (= 75 jaar voor christus) doorheen een hol geslepen smaragd naar de gladiatoren zou gekeken hebben. Dit is de oudste vermelding van een optisch hulpmiddel. Vergroting kan men dit reeds noemen, doch met een optisch hulpmiddel vergelijken is er geen sprake.

Eind 10 e- begin 11e eeuw.
De echte evolutie van de bril begon veel later. Hoewel reeds lang tal van geleerden veel over de breking van het licht wisten, werd het nut van haar vergrotingseffect met het doel als leeshulpmiddel te gebruiken. Pas in de elfde eeuw startte deze evolutie bij de Arabische wiskundige Aboe Ali al-Hazin al Haitham (965-1039). Hij werd geboren in Basra in het huidige Irak.

Meer -->

 

DE EVOLUTIE VAN DE BRIL
Schatting van de leeftijd van zowel antieke brillen ,lorgnetten, pince-nez's en monocle's zijn enorm moeilijk en verwarrend, want in vergelijking met alle uitvindingen is de zeker niet logisch.Wat we zeker weten is de oudste brillen schaarbrillen zijn en dat Edward Scarlett rond 1730 de eerste bril met vaste zijpoten zou ontworpen hebben.

De moeilijkheid is dat er achteraf verschillende brilsystemen waren die elkaar niet logisch opvolgen. De " monocle's, pince-nez's en lorgnetten " waren veel minder praktisch dan brillen met veren  die reeds gedragen werden in het midden van de 18 é eeuw.  

Meer -->

 

DE UITVINDER VAN DE MICROSCOOP
De ontwikkeling van de vroegste microscoop is onduidelijk. Het toestel zou geboren zijn in het begin van de 17e eeuw bij twee vermaarde lenzenmakers in Den Haag, Hans Lippershey en Sacharias Jansen. Beiden worden met de uitvinding van microscoop en telescoop in verband gebracht, doch werd de eerste microscoop met "twee lenzen" hoogst waarschijnlijk uitgevonden door Sacharias Jansen . Er is weinig bekend over het uiterlijk van deze instrumenten want geen enkele Jansen-microscoop is er tot nog toe terug gevonden.Meer -->

 

DE UITVINDER VAN DE TELESCOOP
Er is heel wat verwarring bij de geschiedenis van de telescoop. Niet zelden komt er de naam Gallilei in te pas. Hoewel de Italianen beweren dat hij de uitvinder was, is dat zeker onterecht. Dit misverstand is waarschijnlijk te wijten doordat Gallilei de profeet is van de astronomie. Eveneens zijn er veel kunstwerken te zien waarop hij het heelal observeerd.
Ondanks dit alles, de eer van het ontstaan van de eerste kijker gaat naar Nederland. De telescoop (eerder de verrekijker) zou samen met de microscoop geboren zijn in het begin van de 17e eeuw bij twee lenzenmakers in Den Haag

Meer -->

 

DE UITVINDER VAN DE CONTACTLENS
Al in 1508 ontwierp Leonardo da Vinci als eerste de contactlens, maar pas in 1636 werd dit idee verder uitgewerkt door René Descartes. Hij maakte een ruwe mathematische schets en beschreef hoe een buisje gevuld met water tegen het oog zou kunnen worden gehouden. Verder kwam de bekende wiskundige en filosoof overigens niet. Later verdiepten meer wetenschappers zich in de contactlens. Pas 480 jaar later kunnen we van een echte comfortabele contactlens spreken ! Meer -->

 

 

DE UITVINDER VAN DE KRASJES OF KERATOTOMIE
Het idee van de operatie zou gekomen zijn door een eigenaardig toeval. Tijdens de tweede wereldoorlog waren Japanse zelfmoordeenheden. De welbekende kamikaze piloten die zich te pletter storten met zwaar geladen springstof op de Amerikaanse vloot en andere doeleinden.  Ze voerden hun eerste officiële missie uit op 25 oktober en hielden pas op te bestaan bij de Japanse overgave op 15 augustus 1945.
Het toeval wilde dat één van de piloten niet alleen de crasch overleefde, maar als zwaar bijziende miraculeus zag zonder bril . Na onderzoek bleek het eenvoudig te verklaren zijn.

Meer -->

 

VAN LASER NAAR DE OOG CHIRURGIE
De theoretische basis van de laser werd reeds in 1917 aangedragen door Albert Einstein. In het artikel "Zur Quantentheorie der Strahlung" (over de kwantumtheorie van straling) suggereert Einstein via een afleiding van Planks stralingswet, de mogelijkheiddat een atoom in een aangeslagen toestand dat botst met een foton zelf ook een foton uitzendt met dezelfde elektromagnetische straling waaronder licht. 


Meer -->

 

DE UITVINDER VAN DE INPLANTLENS
De voorloper van de Artisanlens werd in 1978 door de Groningse Prof. dr. Jan Worst geïntroduceerd. Het werd de 'Worst Iris Claw lens' genoemd. Deze lens werd gebruikt voor cataractpatiënten ter vervanging van de troebel geworden natuurlijke lens.
De 'Worst Iris Claw lens' werd in honderdduizenden ogen overal ter wereld geïmplanteerd.
In 1986 werd voor het eerst een lens geïmplanteerd in een oog voor het corrigeren van bijziendheid.Meer -->

 

 

DE UITVINDER VAN DE WITTE STOK VOOR BLINDEN
De witte stok werd in 1930 bedacht door de Parisienne Guilly d'Herbemont. Frankrijk telde in deze tijd duizenden oorlogsblinden ten gevolge van de Duitse gasaanvallen. Mevrouw d'Herbemont ergerde zich aan het gevaar dat deze mannen dagelijks in het straatverkeer van Parijs liepen. Ze schreef een ingezonden brief in de Echo de Paris met het voorstel om blinde voetgangers met een witte stok voorrang te geven. Haar voorstel vond bijval, en op 7 februari 1931 reikte Guilly d'Herbemont in aanwezigheid van enkele leden van de Franse regering de eerste witte stokken uit aan een oorlogsblinde en aan een "gewone" blinde. Aansluitend werden door de overheid 5000 witte stokken gedistribueerd. Snel vond het hulpmiddel zijn weg in andere landen.

Meer -->

 

DE UITVINDER VAN HET BRAILLESCHRIFT
Het was de Fransman Louis Braille die in het begin van de 19de eeuw het brailleschrift ontwikkelde. Braille (1809-1852) was op driejarige leeftijd blind geworden na een ongeluk. Als 10-jarige leerde hij een nachtschrift voor militairen kennen. We leggen het uit met een eierdoosje…
Dit reliëfschrift van twaalf punten was een methode om ‘s nachts boodschappen over te brengen aan het front. Braille liet zich erdoor inspireren en al op zijn 19de kwam hij met zijn blindenschrift op de proppen. 


Meer -->

 

SCHAT DE LEEFTIJD VAN EEN ANTIEKE BRIL
Als je een antiek brilletje in bezit heeft of er eentje wil kopen is het steeds leuk om te weten uit welke tijd hij dateert. Wie een lorgnet of pince-nez wenst, er betaan zeker genoeg tweedehands sites waar u deze kan vinden.
Toch is het soms lachwekkend en natuurlijk ook bedrieglijk hoe de verkoper de bril beschrijft en liegt over de periode waar hij gemaakt werd om er wat meer voor te kunnen vragen. Dit is er soms 100 jaar naast !   (zie ook schat de waarde van een bril

Meer -->

 

 

SCHAT DE WAARDE VAN EEN ANTIEKE BRIL
De waarde van een bril schatten is heel subjectief. Voor een verzamelaar zal een oude bril die niets waard is soms wel meer waard zijn dan je denkt, anderzijds net het omgekeerde. Dit hangt wel af van de leeftijd van de bril, maar indien deze nog gemakkelijk op de markt te vinden is blijft hij ,hoe oud hij ook is, niet veel waard. In dit geval moeten we verder gaan in het materiaal waar de bril mee gemaakt is en dit is zeker niet gemakkelijk voor een niet kenner om het onderscheid te maken. Er bestaan veel gelijkuitziende materialen met een totaal andere waarde.

Meer -->