REFRACTIE STOORNISSEN

Oogafwijkingen die door een brillenglas kunnen worden verholpen worden ook wel brekings- of refractieafwijkingen genoemd. Een brekingsafwijking is een fout in het optische systeem en geen ziekte. Om een scherp beeld op het netvlies te krijgen dient het brekend vermogen van het hoornvlies en de ooglens precies afgestemd te zijn op de lengte van het oog. Is dit niet het geval dan ontstaat er een wazige afbeelding op het netvlies en kan een brillenglas of een contactlens uitkomst bieden.
Men heeft in totaal 5 refractie afwijkingen, namelijk bijziendheid, verziend, astigmaat, presbyoop en (zelden voorkomend) onregelmatig astigmatisme.  
Refractie afwijkingen worden soms heel eenvoudig uitgelegd, doch is dit bijlange niet zo eenvoudig. Om u hier een idee te geven, in theorie bestaan er 21 oogtesten. Sommige optometristen maken gebruik van al die testen om achteraf een analyse te kunnen maken, dit om mogelijke afwijkingen te behandelen, doch wordt dit heel weinig toegepast. In het algemeen worden slechts twee a drie oogtesten uitgeoefend, eerst de uitgebreidste om de correctie voor ver te meten en dan voor nabij die op ver gebaseerd is.
 

 

Het accommodatievermogen
Men kan oogafwijkingen hebben zonder er enige notie van te hebben. Daarom is het belangrijk om iets meer te weten over hoe een oog zich kan aanpassen om toch goed te kunnen zien, zelf al heeft het een refractiefout. Deze aanpassing gebeurt via accommodatie. 
Accommoderen kan men goed vergelijken met wat men doet met een verrekijker of fotoapparaat. Het scherpstellen van het beeld op verschillende afstanden.

Meer----

 

 

Hypermetroop-Verziend
De oogbol is tekort en het beeld valt achter het netvlies. Een verziende kan soms zijn beeld of fout scherp stellen doormiddel van zijn lens boller te maken of te accommoderen, dit natuurlijk onder voorwaarde dat zijn accommodatievermogen hoger is dan de sterkte. Bij heel lichte verzienden is dit niet zo erg, soms kunnen ze er zelf totaal geen notie van hebben dat ze deze afwijking hebben aangezien dat de inspanning miniem is ten opzichte van het accommodatievermogen.

Meer----

 

Myoop-Bijziend  
De meest voorkomende refractiestoornis is myopie of bijziendheid. Deze afwijking geeft een vermindering van het gezichtsvermogen op verre afstand. De oogbol is te lang en het beeld valt voor het netvlies. In tegenstelling met een verziende kan hij zijn beeld voor ver nooit scherp stellen. .-Men kan de ooglens wel boller maken maar niet vlakker. Op oneindige afstand ziet hij dus steeds wazig.

Meer----

 

Astigmaat
Onregelmatige of ongelijke kromming van de brekingsvlakken van het oog .Het astigmatisme is bijna nooit te wijten aan de ooglens, wel aan de kromming van de cornea of hoornvlies. Het zicht van een astigmaat kan men vergelijken met misvormde spiegels waar je langer en slanker toont of klein en breed. Astigmatisme kan gecombineerd worden op 5 verschillende manieren.

Meer----

 

Presbyoop- Ouderdomsverziend
Presbyopie is infeite geen refractieafwijking, maar eerder een ouderdomsverschijnsel die het accommodatievermogen doet dalen, waardoor er problemen bestaan voor het nabijzicht. Op 44 jaar is de lens nog elastisch maar haar vermogen wordt kleiner dan 3,00 dioptrie. Het lukt niet meer om op leesafstand scherp te stellen aangezien op 33 cm ( 100 cm /3 ) er 3,00 dioptrie nodig is. Het symptoom begint met de tekst verder te houden, maar plotseling lukt dit ook niet meer.

Meer----

 

Valse Presbyopie
Het gebeurt dat mensen klagen voor hun nabijzicht, doch nog geen 40 jaar geworden zijn. De kans is groot dat het probleem eerder voor ver is. Indien men verziend is en nog genoeg accommodatievermogen heeft om die fout te corrigeren voor ver, kan men last krijgen voor nabij. Laat ons als voorbeeld een verziende van 1,5 dioptrie geven. Hij is 40 jaar en heeft nog een scherpstellingsvermogen van 4,00 dioptrie. Voor ver heeft hij dus geen probleem.
Meer----  

 

Onregelmatig astigmatisme
Verwarrrend is de term met het gewone astigmatisme. Dit is eveneens een refractieafwijking met vervormd beeld, maar om een totaal andere redenen en kan niet gecorrigeerd worden met brilglazen. Gelukkig komt deze vorm van afwijking heel weinig voor. 
Onregelmatig astigmatisme ontstaat wannneer het oppervlak van het hoornvlies bulten en putten vertoont.Dit niet meer corrigeerbaar zoals het gewone astigmatisme hierboven beschreven. Het oppervlak van het hoornvlies is dan niet glad maar onregelmatig. 

Meer----

 

Hoe kan ik weten of ik astigmaat ben ?
Astigmatisme is niet altijd merkbaar. Uw zicht kan redelijk goed zijn maar zonder er weet van te hebben iets of wat vervormd. Dit kan een reden zijn van kwellende hoofdpijn.
Om te weten of u astigmaat bent kan u twee testen doen.

Meer----
 

 

Hoe kan ik weten of ik bijziend of verziend ben ?
Oogartsen en opticiens doen na hun oogtest een controle via kleuren : " De Rood-Groen" test genoemd. Deze test kan men beter begrijpen als men wat meer weet over lichtbreking ( zie Regenboog en Kleuren en Navigatie ) Een oogtest doet men steeds door vooraf positieve glazen voor de ogen te plaatsen en dan geleidelijk aan te verminderen tot men scherp ziet. Dit wordt gedaan om de accommodatie lam te leggen

Meer----