TERUGGAVE VAN MUTUALITEITEN OP BRIL ,GLAZEN EN CONTACTLENZEN

Ziekenkas teruggaven op bril, glazen, lenzen en laserbehandeling geven een echte verwarring. Niet alleen geraken partikulieren er niet meer wijs uit, zelf voor opticiens wordt het steeds moeilijker ! Wat geeft uw mutualiteit nu werkelijk terug en wat niet ? Om dit beter te begrijpen maakte we een lijst over hoe dit systeem werkelijk werkt.
Iedere ziekenkasinstelling is volgens de wet verplicht (via het RIZIV) een bedrag te storten voor bril,glazen of lenzen, indien deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit kan afhangen van leeftijd of minimum sterkte van uw glazen. Doch voldoet men niet steeds aan deze voorwaarden. Uw glazen kunnen bijvoorbeeld niet zwaar genoeg zijn of u behoort niet tot een bepaalde leeftijdscategorie of hebt er reeds van genoten en dit was slechts éénmalig.
Let wel op, de teruggave kan verschillend zijn bij opticiens. Raadpleeg of uw opticien geconventioneerd is of niet. (geconventioneerde opticiens) In vele optiekketens zijn de glazen en brillen wel goedkoper maar zijn de opticiens niet geconventioneerd. Dit heeft geen invloed bij bonus teruggaven van uw mutualiteit maar wel bij RIZIV teruggaven en dit kan soms een groot verschil zijn. (zie verder Riziv-voorwaarden)
Vroeger kreeg men buiten de Riziv teruggave niets terug van de mutualiteit, doch heden is dit door de toenemende concurentie van onafhankelijke ziekenkassen veranderd, sommige mutualiteiten geven dus nog een bijkomstige teruggave of bonus die niets met het Riziv te maken heeft. Dit maakt het ons nu extra moeilijk om te weten of men al dan niet terugkrijgt. De Cm, Liberale als socialistische mutualiteiten zijn politieke ziekenkassen en hun teruggaven verschillen in regios en provincies. Bij de onafhankelijke mutualiteiten (Euromut, Partena, Oz) is het een stabiel tarief voor geheel Belgie.
Hoe te werk gaan om te weten hoeveel U terugkrijgt ?

Zoek eerst uit of u terug krijgt van de verplichte ziekenkas of RIZIV.
 
Indien niet, ga verder en click naar uw persoonlijke mutualiteit 
om te weten of zij u bijkomstige giften schenkt.

 

RIZIV

BRILLENGLAZEN
De tegemoetkoming varieert naargelang de leeftijd ,de materie van de glazen en de sterkte van de afwijking . Deze teruggave geeft de meeste vergoedingen, hoe duurder het glas hoe meer je terugkrijgt.
Sterke dioptrien
Voorwaarden:
 • Dokters voorschrift en factuur van de opticien is noodzakelijk.
 • Voor alle Leeftijden.
 • Glazen met moeten minimum -8,25 of +8,25 dioptrie hebben
 • Een volgende tegemoetkoming krijgt u pas na 5 jaar.
 • Men kan ook een nieuwe tegemoetkoming krijgen als de dioptrie 0,50 wijzigt met de voorgaande.
 • De teruggave variert ten opzichte van het type glazen dat u kiest. (éénmaal verdunde,tweemaal verdund, lenticulaire enz..) Informeer bij uw opticien hoeveel u in totaal zal betalen.
 • De tegemoetkoming is lager indien je de glazen aankoopt bij een niet-geconventioneerde opticien of indien de glazen minder kosten dan de teruggave. In optiekketens zijn de opticiens niet geconventioneerd. Ga dus na of u wel profeet doet met de kortingen. (zie geconventioneerde opticiens)
Kinderen jonger dan 12 jaar
Voorwaarden:
 • Dokters voorschrift en factuur van de opticien is noodzakelijk.
 • Een door de opticien ingevuld nomenclatuurcode document
 • Eender welke correctie.
 • Om de twee jaar krijgen uw kinderen terug.
 • Men kan ook een nieuwe tegemoetkoming krijgen als de dioptrie 0,50 wijzigt met de voorgaande.
 • Geen glazen in glas.
 • Organische glazen moeten behandelt zijn met beschermlaag tegen krassen.
 • De terugave zal afhankelijk zijn van de correctie.
 • De teruggave variert ten opzichte van het type glazen dat u kiest. (éénmaal verdunde,tweemaal verdund, lenticulaire enz..)
 • Als de dioptrie hoger is dan 8,00 zal de teruggave op voorgaande voorwaarden berekend worden.
 • Van 70,15 euro tot 617,28 euro
 • De tegemoetkoming is lager indien je de glazen aankoopt bij een niet-geconventioneerde opticien of indien de glazen minder kosten dan de teruggave. In optiekketens zijn de opticiens niet geconventioneerd. Ga dus na of u wel profeet doet met de kortingen. (zie geconventioneerde opticiens)
Glazen terugbetaalbaar voor 65-plussers: 
Voorwaarden
 • Dokters voorschrift en factuur van de opticien is noodzakelijk.
 • Een door de opticien ingevuld nomenclatuurcode document.
 • Minstens - 4,25 of + 4,25 dioptrie
 • De glazen moeten voor ver en nabij zijn. Bifocale of multifocale
 • Een volgende tegemoetkoming krijgt u pas na 5 jaar.
 • Men kan ook een nieuwe tegemoetkoming krijgen als de dioptrie 0,50 wijzigt met de voorgaande.
 • De teruggave variert ten opzichte van het type glazen dat u kiest. (éénmaal verdunde,tweemaal verdund, lenticulaire enz..)
 • Als de dioptrie hoger is dan 8,00 zal de teruggave op voorgaande voorwaarden berekend worden.
 • De tegemoetkoming is lager indien je de glazen aankoopt bij een niet-geconventioneerde opticien of indien de glazen minder kosten dan de teruggave. In optiekketens zijn de opticiens niet geconventioneerd. Ga dus na of u wel profeet doet met de kortingen. (zie geconventioneerde opticiens)
 • Van 73,72 euro tot 176,11 euro
 
CONTACTLENZEN
Voorwaarden
 • Dokters voorschrift en factuur van de opticien is noodzakelijk.
 • Een door de opticien ingevuld nomenclatuurcode document.
 • Een volgende tegemoetkoming krijgt u pas na 5 jaar.
 • Men kan ook een nieuwe tegemoetkoming krijgen als de dioptrie 0,50 wijzigt met de voorgaande.
 • De afwijking van de ogen bedraagt meer dan -8 of +8 dioptrie of u lijdt aan keratoconus of monoculaire afakie of anisometropie
 • Bij een verschil van sterkte tussen beide ogen bedraagt minstens 3 dioptrie. (anisometropie)
 • Bij een correctie hoger dan -8 of +8 dioptrie 
 • Bij een Keratoconus aandoening (harde lenzen)
 • De teruggave is afhankelijk van het type
  Voor harde lenzen bedraagt ze 88,30 euro, 151,97 euro, 210,62 euro of 232,98 euro (per lens); 
  Voor zachte lenzen 137,71 euro of 223,58 euro (per lens).
 • De tegemoetkoming is lager indien je de glazen aankoopt bij een niet-geconventioneerde opticien of indien de glazen minder kosten dan de teruggave. In optiekketens zijn de opticiens niet geconventioneerd. Ga dus na of u wel profeet doet met de kortingen. (zie geconventioneerde opticiens)

BONUS VAN UW MUTUALITEIT

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet van het RIZIV krijgt u normaal gezien niets terug. Meestal geven de mutualiteiten door de toename van concurentie onder elkaar nu een bonus teruggave. Soms geeft de opticien ook kortingen als u bij een bepaalde mutualiteit bent. In dit geval is de teruggave van uw ziekenkas "0", maar krijgt u een bedrag van de opticien zelf. U kan op hun site de deelnemende opticiens opzoeken.
Iedere mutualiteit geeft andere bedragen. Bij sommige mutualiteiten is een doktersvoorschrift verplicht, bij anderen is een factuur van een erkend opticien voldoende. Let er ook op dat de teruggaven van niet neutrale mutualiteiten kunnen verschillen per Provincie of Regio !

 

Socialistische Mutualiteit
Verschillen per Provincie of Regio !
Christelijke Mutualiteit
Verschillen per Provincie of Regio !
Kies dus eerst uw regio voor u de berekening maakt.
-->Link
Liberale Mutualiteit
Verschillen per Provincie of Regio !
Kies dus eerst uw regio voor u de berekening maakt.
--> Link
Partena
Geen Verschillen per Provincie of Regio
-->Link
Onafhankelijk Ziekenfonds - OZ
Geen Verschillen per Provincie of Regio
-->Link
Securex
Geen Verschillen per Provincie of Regio
-->Link
Symbio
Geen Verschillen per Provincie of Regio
-->Link
Vlaamse Neutrale Ziekenkas VNZ
Geen Verschillen per Provincie of Regio
-->Link