PLAATSEN VAN EEN INTRAOCULAIRE LENS

 1. Geschiedenis van de Artisan/Artiflex lens
 2. Wat is een lensimplantaat en soorten
 3. Lensinplantaten hebben geen onderhoud nodig
 4. Hoe wordt de behandeling uitgevoerd
 5. Wat na de operatie
 6. De ingreep kan ongedaan gemaakt worden
 7. Nadelen en risicos van de inplantaatlens

Geschiedenis van de implantlens

Hoe lang bestaan de Artisan/Artiflex inplantlenzen ?

De voorloper van de Artisanlens werd in 1978 door de Groningse Prof. dr. Jan Worst geïntroduceerd. Het werd de 'Worst Iris Claw lens' genoemd. Deze lens werd gebruikt voor cataract patiënten ter vervanging van de troebel geworden natuurlijke lens. De 'Worst Iris Claw lens' werd in honderdduizenden ogen overal ter wereld geïmplanteerd.
In 1986 werd voor het eerst een lens geïmplanteerd in een oog voor het corrigeren van bijziendheid. De 'natuurlijke lens' die bij staarpatiënten verwijderd wordt bleef in dit oog aanwezig. Het werd een succes. In 1992 werd een Artisan lens voor verziendheid ontwikkeld en in 1999 een lens voor het corrigeren van cilinderafwijkingen. De vouwbare Artisan lens, de Artiflexlens verscheen in 2005.

TERUG

 

Wat is een lens implantaat ?

 
Welke soorten lensimplantaties zijn er ?

Er bestaan meerdere manieren om een nieuwe lens in het oog te brengen. De keuze hangt af van de reden of correctie. Eveneens de plaats van hechting kan verschillen, dit wanneer de lens volledig moet vervangen worden, er een unifocus correctie of astigmaat correctie moet verholpen worden. Algemeen kunnen we twee typen van lensimplantaten onderscheiden.

1 De natuurlijke lens in het oog wordt vervangen door een kunstlens. 
Dit wordt gedaan bij cataract, de lens moet vervangen worden want ze is niet meer helder, dus geen andere keuze. 
De chirurg probeert steeds zijn patient het maximale comfort te geven, wat kan hij beter doen dan een vroegere brildrager achteraf te doen zien zonder bril ? Indien de patient toch een nieuwe lens nodig heeft, kan hij ze aanpassen door een lens met een bepaalde dioptrie te bestellen. Heeft hij of zij een brilcorrectie van  -4,00,  besteld hij er één die dus minder zwaar is dan iemand die geen bril droeg. Omgekeerd, iemand die een bril had met glazen van + 4,00, kiest hij er één die zwaarder is. 
De perfecte operatie is dus wanneer de geopereerde buiten komt en dus goed ziet zonder bril !
Aangezien ik dit ooit bij iemand meegemaakt heb, voeg ik deze opmerking eraan toe.Men moet wel rekening houden dat dit perfecte zicht enkel zo is,  indien er geen andere problemen zijn met het oog. Het gebeurt wel eens dat patienten ontevreden zijn over hun zicht na de ingreep. Ze zien wel veel beter maar zien nog niet optimaal, ( bijvoorbeeld vervormd ). Deze opmerking wordt soms negatief geinterpreteerd. Dit kan totaal niets met de operatie te maken hebben. De patient kan eveneens netvliesproblemen hebben, maar het gewoon niet weten doordat de lens vooraf redelijk mat was en het nooit opgemerkt heeft. Na de operatieve ingreep is de lens helder en kan hij de vervormingen beter zien. Hij ziet dus wel degelijk beter maar de vervormingen eveneens.  
Wanneer men een kunstlens inplant kan men ook nog een tweede extra krijgen. Wanneer iemand met gezonde ogen ouder wordt ( dit begint ongeveer + 45 jaar ) wordt hij presbyoop. De lens wordt harder en hierdoor kan ze niet meer boller worden om te kunnen lezen. De presbyoop heeft dus een leesbril nodig en met die kunstlens heeft men dit dus natuurlijk ook. Tijden veranderen en evolueren, nu bestaan er kunstlenzen die werken op het systeem van een glas voor ver en nabij ! Een supplement,
ietswat duurder, maar zeker aan te raden.

 
2 De kunstlens plaatsen voor uw eigen ooglens - de refractie lenzen 
Een tweede manier van lensimplantaat is een lens inplanten maar dit voor de ooglens. Eerder een bijzetlens genoemd. De natuurlijke ooglens wordt dus niet uitgehaald. Deze ingreep wordt alleen toegepast om refracties te corrigeren, dus niet cataract aangezien bij deze ouderdomskwaal de lens niet meer mooi transparant is zou het niets helpen.
Infeite kan men het interpreteren als een contactlens in het oog, dit gelegen voor de natuurlijk ooglens. Dit systeem wordt nu meer en meer toegepast voor refractieafwijkingen. De ARTISAN® en ARTIFLEX®  lenzen.
Deze lens wordt met kleine klipjes vastgemaakt aan de iris, het gekleurde gedeelte van het oog. De lens hoeft nooit te worden vervangen, maar kan wel worden verwijderd als het nodig is. Refractieve ooglaseroperaties zijn reeds een vooruitgang bij de ,
Keratotomie ( krasjes ) nu is lensimplantatie nog beter en veiliger dan ooglaseren ! Eveneens voor mensen die ouder zijn dan 45 jaar,( presbyopen) bestaan er van dit type eveneens multifocale. Deze implantaties kunnen worden uitgevoerd bij sterkten van -8 tot -20 Diopt en +3 tot +12 Dioptr. Verdere uitleg van de pagina gaat dus over dit laatste systeem.
 

Refractie geeïmplanteerde lenzen hebben geen onderhoud nodig

 

De lenzen hebben geen onderhoud nodig en blijven in principe voor altijd in het oog zitten. 
Als er reden zijn om het lensje te vervangen dan kan dat, in de meeste gevallen zonder problemen. De ARTISAN® en ARTIFLEX®  lensjes bestaan uit een optiek gedeelte, met daaraan haptiekjes, klemmetjes waarmee de lens vastgezet kan worden op de iris het gekleurde deel van het oog.
De lensjes worden gemaakt van materiaal, dat volledig door het lichaam wordt geaccepteerd. Bij de ARTISAN® lens is dat hard plastic (PMMA) en bij de ARTIFLEX® lens is dat PMMA gecombineerd met flexibel siliconenmateriaal

ARTISAN - ARTIFLEX

De lenzen voldoen aan strenge veiligheidskeuringen

De ARTISAN® lens wordt al 30 jaar geïmplanteerd en uit Europees als Amerikaans onderzoek blijkt dat de lens veilig en effectief is. In 2004 werd de Artisan lens toegelaten op de Amerikaanse markt. Het is de eerste lens in zijn soort die deze FDA approval kreeg. 
De ARTIFLEX® lens is in 2005 op de markt gekomen. Het voordeel van deze lens is dat hij vouwbaar is en daardoor gevouwen het oog in kan. Hierdoor volstaat een kleiner sneetje, waardoor het genezingsproces sneller verloopt.

TERUG

 

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd

 

De behandeling vindt in de meeste gevallen onder plaatselijke verdoving poliklinisch plaats. De beide ogen worden meestal niet op dezelfde dag behandeld. Ongeveer een week na de eerste implantatie, komt het andere oog aan de beurt.

 • Als eerste wordt het oog gedruppeld om de pupil te verkleinen en wordt nogmaals met de patient doorgesproken wat er allemaal gaat gebeuren.

 • Daarna wordt het oog verdoofd. Dit kan even vervelend zijn en is vergelijkbaar met een prikje bij de tandarts. Na ongeveer een kwartier is het oog volledig verdoofd en dan begint de arts met de implantatie van de lens.

 • Eerst wordt er een klein sneetje in het hoornvlies gemaakt. Door dit sneetje wordt het lensje in een later stadium in de voorste oogkamer geschoven. Het sneetje bij een ARTISAN® lens implantatie is ongeveer 5,2 of 6, 2 mm. (afhankelijk van het type) en het sneetje bij een ARTIFLEX® lens implantatie is ongeveer 3, 2 mm. 

 • Daarna worden nog twee kleinere sneetjes gemaakt. Deze zijn bedoeld voor de instrumentjes. Als eerste wordt nu een dikke gel in de voorste oogkamer gespoten. De gel beschermt de endotheel cellen aan de binnen kant van het hoornvlies tijdens de implantatie.
  De artiflex lens gaat nu op een speciaal instrumentje gevouwen het oog in. De ARTISAN® lens wordt met een speciaal pincetje het oog ingeschoven.

 • Als het lensje precies voor de pupil zit wordt het lensje in de juiste positie gedraaid, en met speciale instumentjes, die door de extra sneetjes het oog zijn binnengegaan, vast gezet aan de iris. Een klein plooitje van het iris weefsel wordt tussen de klipjes, die aan beide kanten van het lensje zitten, geschoven.

 • Als het lensje goed vast zit begint de afronding. De gel wordt uit de voorste oogkamer gezogen en daarna wordt het sneetje gehecht (bij ARTIFLEX® lenzen is hechten niet nodig) De ingreep is klaar.

 • Na deze behandeling, die ongeveer, afhankelijk van het type lens 15 tot 30 minuten duurt, wordt het oog met een oogkapje afgedekt en mag de patient naar huis.

TERUG

 

Wat na de operatie ?


Na de ingreep met implantatie van deze multifocale lenzen moet u rekenen op ongeveer twee tot drie weken vooraleer u echt gewoon wordt aan uw nieuw zicht. De grote meerderheid van patiënten met een multifocale lens kunnen goed functioneren zonder bril. Deze lens is kleiner dan een contactlens. De oogarts schuift, via een klein sneetje in uw oog, de Artisan-lens voor uw eigen ooglens. De kunstlens wordt bevestigd aan de iris (het gekleurde deel van het oog). De Artisan-lens is vervangbaar en verwijderbaar. 
Het is voor een spoedig herstel van het oog na de behandeling van belang dat een aantal leefregels worden aangehouden (de daarop volgende twee weken)
De eerste nacontrole vindt de volgende dag plaats. ’s Ochtends moet het oog door de patient zelf gedruppeld worden, zodat het mooi helder is als de oogarts het later op de dag controleert. Het zicht met het behandelde oog is opdat moment nog niet goed. Bij ARTISAN® is het zicht na ongeveer 3 tot 4 weken optimaal, bij de ARTIFLEX® lens is dat na een paar dagen het geval
 • Tot ongeveer 1 week na de behandeling moet er met een beschermingskapje op het oog geslapen worden. Dit om te voorkomen dat er tijdens de slaap in het oog gewreven wordt of dat er een kussen of deken tegen het oog drukt.
 • Het oog moet tot ongeveer drie weken na de behandeling gedruppeld worden met een ontstekingsremmer.
 • Er mogen de eerste tijd na de behandeling geen handelingen uitgevoerd worden waarbij druk op de ogen ontstaat. Voorzichtig zijn bij het bukken, tillen en blazen.
 • De eerste paar dagen worden er tabletjes tegen verhoogd oogdruk
 • De eerste weken mag er geen oogmake-up gebruikt worden.
 • De eerste weken mag er niet gezwommen worden.
 • De eerste dag mag er niet gedoucht worden, de dagen daarna zodanig dat er geen water in het oog komt. 
 • Lees geen lange teksten
 • Wrijf niet in uw ogen
 • Gebruik geen make-up
 • Gebruik een zonnebril bij fel zonlicht
 • Vermijd stoffige en rokerige ruimtes
 • Dek uw ogen af onder de zonnebank

TERUG

 

De ingreep kan ongedaan gemaakt worden

 
Als het nodig is, kunnen de lenzen ge-explanteerd worden. (niet met de cataractlens).
Dat wil zeggen dat ze uit het oog gehaald kunnen worden. Je hebt dan in principe “dezelfde ogen” terug die je had voor de behandeling. Het centrale hoornvlies, dat belangrijk is voor een helder zicht is nog steeds intact. Dit in tegenstelling tot een laserbehandeling. Een laserbehandeling wordt op het hoornvlies uitgevoerd en kan nooit ongedaan gemaakt worden. Dit is een belangrijke reden waarom gekozen wordt voor ARTISAN® / ARTIFLEX® lenzen.

TERUG

 

Nadelen en risicos van inplantaatlenzen

 

Van een kandidaat voor lensimplantatie wordt verwacht dat hij/ zij alle voor en nadelen van lensimplantatie goed in overweging neemt voordat hij/zij een procedure in gaat.

Een nadeel van dergelijke multifocale lenzen is dat men wat kan inboeten aan contrastscherpte door het feit dat slechts een deel van de optiek van de multifocale lens zal gebruikt worden voor de scherpstelling voor ver ,het ander deel voor de scherpstelling voor dicht. In tegenstelling met de klassieke staar of cataract ingrepen

Niet iedereen komt zondermeer in aanmerking voor een ingreep met Artisan of Artiflex lenzen. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of er wel genoeg ruimte is in de voorste oogkamer waar de lens komt te zitten. Een vooronderzoek moet het een en ander uitwijzen.

Er kunnen geen lenzen bij u geïmplanteerd worden wanneer:
 • U jonger bent dan 18 jaar
 • U geen goede algemene gezondheid heeft
 • Oogafwijkingen bij u geconstateerd zijn
 • Uw oogsterkte niet tenminste 1 jaar stabiel is
 • U zwanger bent of borstvoeding geeft
 • U twijfelt over de behandeling

Kans op schitteringen of lichtkransen in het donker

Doordat de pupil groter is in het donker komt het soms voor dat licht dat op de rand van de lens reflecteerd in het oog terecht komt. Hierdoor kan het zijn dat er lichtkringen of schitteringen worden waargenomen. Contactlensgebruikers kennen dit verschijnsel ook. De meeste mensen wennen na verloop van tijd aan dit neveneffect en ervaren het niet meer als hinderlijk.

Tijdens de ingreep wordt er artisan en artiflex lensimplantaties ook een iridotomie uitgevoerd. Hierbij worden er kleine gaatjes in de iris gemaakt. Dit voorkomt dat de oogdruk na de ingreep te hoog oploopt en het oog hierdoor beschadigd raakt. Het maken van de gaatjes in de iris kan achteraf wel een blijvende complicatie hebben. Door het gaatje kunnen lichtstralen naar binnen vallen die ervoor zorgen dat u een balk van wit licht gaat zien. Dit fenomeen is niet schadelijk voor het oog maar wel storend voor uw zicht. De enige oplossing hiertegen is het dragen van speciale contactlenzen die het gaatje bedekken.

Reststerkten

Net als bij andere vormen van refractiechirurgie lukt het bij lensimplantaties vaak niet helemaal om de bril geheel “weg te opereren.” De uiteindelijke sterkte komt dan uit tussen1 en 0 dioptrie. Dit kan komen doordat de sterkte van het oog bijvoorbeeld iets veranderd door het hechten van het sneetje.

Met een restafwijking tussen 1 en 0 dioptrie kunt u goed zonder bril functioneren, u bent niet meer bril of contactlens afhankelijk. Alleen als u hoge eisen stelt aan uw gezichtsscherpte, bijvoorbeeld bij het autorijden of op uw werk, dan kan een lichte correctie nodig zijn. Een bril of contactlenzen met lage sterkte kunnen dan uitkomst bieden. Een “lichte” nabehandeling met laser kan ook tot de mogelijkheden behoren.

Risico’s

Bij elke medische ingreep is er een kleine kans dat de behandeling anders verloopt dan gepland was. Bij Artisan en Artiflex implantatie is dat ook het geval. Er kunnen altijd complicaties optreden. Omdat het om een behandeling gaat van een gezond oog, is het van belang dat u goed nadenkt over de risico’s.
De risico’s zijn onder andere, infecties/ontstekingen of tijdelijke verhoging van de oogdruk.
De complicaties kunnen in meeste gevallen door een nabehandeling hersteld worden. In een enkel geval kan het zicht slechter worden.