REFRACTIE CHIRURGIE
VAN KRASJES NAAR LASERCHIRURGIE BEHANDELING REFRACTIESTOORNISSEN
Nog niet zolang terug was deze wens slechts een utopie, heden bestaan er tal van oplossingen om deze wens te vervullen. Eerst waren de contactlenzen, daarna de krasjes, de laser welke evolueert in reeds drie verschillende methodes en nu de lensimplantaten die zullen uitmonden als laatste ?. 
 1. Krasjes of Keratotomie
 2. Lasic behandeling
 3. Lasek behandeling
 4. De Femptolasic lasikbehandeling
 5. De Allerlaatste Smile lasik
 6. De nieuwe ingreep, implantlenzen

 

Krasjes of Keratotomie
Het idee van de operatie zou gekomen zijn door een eigenaardig toeval. Tijdens de tweede wereldoorlog waren Japanse zelfmoordeenheden. De welbekende kamikaze piloten die zich te pletter storten met zwaar geladen springstof op de Amerikaanse vloot en andere doeleinden.  Ze voerden hun eerste officiële missie uit op 25 oktober en hielden pas op te bestaan bij de Japanse overgave op 15 augustus 1945.
Het toeval wilde dat één van de piloten niet alleen de crasch overleefde, maar als zwaar bijziende miraculeus zag zonder bril . Na onderzoek bleek het eenvoudig te verklaren zijn. De oogbol bij een myoop is te lang. Door het letsel ontstond een verzwakking van het hoornvlies die de oogbol kleiner maakte. Achteraf werd het idee gebruikt om bijzienden te behandelen. De krasjes methode of Keratotomie genoemd. 
Deze techniek werd ontwikkeld door Fjodorov in Rusland. De behandeling houdt in dat sneetjes worden aangebracht op 95% van de dikte van het hoornvlies. Met een diamantmes werden vier tot acht krasjes in spaakvorm op de buitenkant van het hoornvlies aangebracht die de lengte van het oog deed verminderen. De grootte en aantal krasjes varierden met de correctie. Deze techniek wordt tegenwoordig alleen nog toegepast bij mensen met een lichte bijziendheid, omdat de nieuwere technieken preciezer zijn. Sinds de opkomst van laser-behandeling voor bijziendheid (vooral lasik)  is deze  operatie helemaal voorbijgestreefd.
De LASIK methode
Wat omvat een lasik operatie
Lasik betekent Laser-Assitend in Situ Keratomileusis. De Lasik is de opvolger van de krasjes, een ware evolutie met veel minder letsels.
Hoe gebeurt de ingreep bij LASIK ? 
Een laser is te beschouwen als een soort speciale gloeilamp, maar dan een gloeilamp die een heel dunne, felle en zuivere lichtstraal uitzendt. Via een microscoop kan deze lichtstraal gericht worden om in het oog een brandplekje te geven of weefsel te snijden.
De nauwkeurigheid is duidelijk hoger, het laserapparaat snijdt juist tot op 1µ (1/1000 mm), de krasjesmethode 5 à 20 µ. Het litteken is nauwelijks of niet waarneembaar en het hoornvlies is minder verzwakt als bij voorgaande operatie methode en een langere stabiliteit die het dragen van een leesbril langer uitstellen.

laser

 • De lasik ingreep duurt slecht 10 minuutjes per oog ! 
 • Ze gebeurt onder plaatselijke verdoving,
 • Er wordt een klein flapje aan de voorkant van het oog losgemaakt ter hoogte van het hoornvlies, zodat de laserbehandeling hieronder kan gebeuren. 
 • Het effect van de laser bestaat erin dat de dikte van het hoornvlies wordt veranderd.
 • Het flapje wordt gesneden met een microkeratoom of gesofisticeerd fijn mesje
 • Het flapje wordt opengelegd en op het vrije bed werkt de laserstraal in. 
 • Ze verdunt het hoornvlies op specifieke plaatsen, afhankelijk van de afwijking. Hoeveel weefsel er precies weggelaserd wordt, is afhankelijk van de graad van de bijziendheid, verziendheid of astigmatisme die gecorrigeerd moet worden.
Wie kan geopereerd worden?
Alle patiënten die bijziend, verziend of astigmaat zijn, binnen welbepaalde grenzen, kunnen de ingreep ondergaan.
De minimumleeftijd is 18 jaar en de brilafwijking dient sinds ruim één jaar stabiel te zijn. De ingreep kan gebeuren om professionele, esthetische, sportieve redenen of bij personen die contactlenzen niet langer verdragen.
Is de Lasic operatie pijnlijk?
Neen, de ingreep zelf is niet pijnlijk. Na de operatie kan het oog wat gevoelig en tranerig zijn. Dit is echter van korte duur.
Waar moeten we rekening mee houden na de ingreep ?
Het is aan te bevelen een maand niet te wrijven in het oog en zoveel mogelijk contact met water te vermijden. Voor dames geldt dat maquilleren de eerste dagen verboden is. Zwembad, zee, gevaarlijke sporten of watersporten zijn eveneens gedurende één maand te vermijden. Zonnebaden kan, mits bescherming van de ogen. Professionele activiteiten kunnen de dag na de ingreep hervat worden. Een dagje rust na de ingreep is echter zeker aan te bevelen.
Wanneer hebben we optimaal resultaat ?
De mogelijkheid bestaat dat na de ingreep de gezichtsscherpte gedurende een drietal maand wisselend is. De grootste evolutie gebeurt echter gedurende de eerste week à eerste maand.
Moet ik achteraf nooit geen bril meer dragen ?
Jammer genoeg wel. Op latere leeftijd krijgt men zoals iedereen last van presbyopie. Dit is een ouderdomsrefractiestoornis die ontstaat door het minder soepel worden van de lens. Indien men nabij kijkt moet de lens boller worden om scherp te stellen. Vanaf de leeftijd van 45 jaar beginnnen we er last van te krijgen. Zelf indien men perfect ziet voor ver heeft men dus een leesbrilletje nodig om dit te verhelpen. Bij de nieuwste ingrepen " de lensimplantaten" is dit wel mogelijk door multifocale lensimplantaten te plaatsen in het oog
Kan ik dan nog contactlenzen dragen?
In principe kunt u meestal nog wel contactlenzen dragen na een Lasik of PRK behandeling. De meeste mensen vinden het dragen van contactlenzen na refractiechirurgie echter niet meer nodig.
Mogelijke complicaties

Meest voorkomende complicaties:

- Bij schemer, wanneer de pupil groter wordt, kunnen bij sommige patiënten verstrooiingsverschijnselen
van het licht optreden. Veelal bij mensen die van nature grote pupillen hebben. Deze verschijnselen
berusten op refl ecties van de rand van het gelaserde gebied van het hoornvlies. Het uit zich
in het zien van schitteringen of stralen (“glare”). Bijvoorbeeld ‘s avonds bij autolichten.

- Halo’s (lichtkransen) ontstaan door lichtinval buiten het gelaserde gebied van het hoornvlies, omdat de
pupil bij duisternis groter wordt. Halo’s en glare worden meestal opgelost door een gebied van het
hoornvlies te laseren dat voldoende groot is ten opzichte van uw pupilgrootte in het bijna donker.
Als dit om technische redenen niet mogelijk is, dan kan dit voor de oogchirurg een reden zijn om
voor een andere operatietechniek te kiezen. Bijvoorbeeld een implantlens.

Uiterst zeldzame complicaties

- Door een oogoperatie kan het bovenste ooglid gaan hangen. Dit is uiterst zeldzaam en kan vrijwel altijd chirurgisch gecorrigeerd worden. Bij PRK behandelingen treedt vaak littekenvorming op. (Bij Lasik is dit zeer zeldzaam) De meeste mensen hebben hier geen last van want deze littekens zijn meestal heel gering. In sommige gevallen moeten er enige tijd oogdruppels worden toegediend.

- Het is uiterst zeldzaam dat het gezichtsvermogen erdoor blijvend verslechterd. In dat uitzonderlijke geval is een hoornvliestransplantatie noodzakelijk. de fl ap wordt teruggelegd. De genezing geschiedt gewoonlijk zonder problemen, maar veranderingen in de sterkte treden daarbij meestal op. Na ongeveer zes maanden kan de behandeling in sommige gevallen opnieuw worden uitgevoerd.

- Na de operatie kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat de fl ap gaat verschuiven, of zelfs geheel loslaat. In dat geval moet er opnieuw een behandeling plaatsvinden. Ook komt het voor, dat er weefsel onder de fl ap gaat groeien of dat er neerslag ontstaat, dat soms verwijderd moet worden.

- Een gaatje in de fl ap; een onregelmatig fl ap; een te dunne fl ap; een zogeheten ‘total cap’ dat is een fl ap die niet meer vast zit aan het hoornvlies; fl applooien; Al die fl apcomplicaties komen weinig voor en zijn vaak goed te behandelen. In de eerste weken na de behandeling heeft men vaak een droog of zanderig gevoel in het oog. Dit kan behandeld worden met oogdruppels. Zeer zelden is dit gevoel blijvend van aard.

- Indien de laserbehandeling niet precies in het centrum van het hoornvlies wordt uitgevoerd, kan er een hinderlijke onregelmatige breking van het licht in het hoornvlies optreden. Het kan ook dubbelzien veroorzaken. Dit is soms te corrigeren met een contactlens of een herbehandeling. De laser die OMR gebruikt is met een automatische ‘eyetracker’ uitgerust, zodat deze complicatie bij ons nauwelijks voorkomt.

- Er zijn nog andere complicaties van ooglaseren bekend. 
Sommige zijn zeer ernstig en kunnen het gezichtsvermogen verminderen en in sommige gevallen zelfs tot blindheid leiden. Bijvoorbeeld: infectie, ontsteking, hoornvliesbeschadiging, bloedingen, netvlies loslating, blokkade van bloedtoevoer naar oogzenuw of netvlies. Tenslotte kan er uitpuiling van het hoornvlies (cornea ectasie) op korte of langere termijn optreden, waarbij een hoornvliestransplantatie vaak nodig is.  Dergelijke complicaties zijn echter zeer zeldzaam en kunnen vaak goed behandeld worden. 
Ooglaseren is niet voor niets de meest toegepaste refractiechirurgische techniek ter wereld.

DE LASEK methode
Er was voor het eerst sprake van Lasek in 1999 . Lasek is de afkorting van : Laser Assisted Sub Epithelial Keratomileusis, eveneens bekend onder de naam ‘PRK epiflap‘ of ‘Advanced Surface Ablation‘. 
Men heeft intussen reeds gemerkt dat een sommige hoornvliezen ook al waren ze dik genoeg op termijn minder stabiel bleken na lasik, Eveneens is er minder kans op een heringreep en een beter contrast zicht na lasek.

Bij Lasec wordt er eerst een flap gemaakt van epitheelcellen, deze flap is ongeveer 0,040 mm of 40 micrion. De reden is omdat epitheelcellen volledig kunnen herstellen. Er blijft dus achteraf niets meer zichtbaar. De Lasek is dus een verbetering van de Lasik.

De behandeling begint met het losweken van het bovenste cellenlaagje van het hoornvlies,
Het epitheel, de bovenste, verhoornde cellaag van het hoornvlies, wordt losgemaakt. 
Daarna wordt er met de excimerlaser de gewenste afwijking weggslepen op het hoornvliesoppervlak. 
Hierna dekt men het hoornvlies tijdelijk ter bescherming met een zachte contactlens af.
Het bereiken van het beoogde eindresultaat duurt echter iets langer dan bij lasik. 
Daarna wordt er overvloedig gespoeld en wordt een verbandlens aangebracht. 
Al deze handelingen zijn pijnloos.

Pas na enkele weken is er volledig herstel.
 • In het begin is er reeds een tamelijk goed zicht,maar wel troebel. Niet  voldoende om auto te rijden en computerwerk.
  Ook het lezen dichtbij zal in het begin moeizaam gaan. 
 • Na 4 dagen begint het zicht helderder te worden. Op de vierde dag mag de verbandlens eruit.
  Neem genoeg verlof want na deze verwijdering is het iets of wat lastig en oppassen geblazen voor infecties.
  Ook zal men last hebben van het licht. Vooraf een zonnebril kopen kan zeker geen kwaad.
  Het ooglid zal wat gezwollen zijn en u zal een schurend gevoel hebben, pijnstillers zullen waarschijnlijk nodig zijn.
  Af en toe wat druppeltjes in de ogen doen.
 • Het uiteindelijke goede resultaat is na  8 a 10 dagen.

 

De Femtolasik methode
De Femtolasik behandeling is de meest geavanceerde ooglaserbehandeling. Femtosecond ( intralase, intralasik of femto-lasik) van de fabrikanten Intralase en Femtec is de nieuwste behandelmethode, waarmee de Lasik flap met een computergestuurde laser gemaakt kan worden in plaats van dat deze gesneden moet worden met een microkeratoom. Er wordt gebruik gemaakt van 's werelds meest precieze lasertechnologie. Met een computergestuurde Femtosecond laser wordt een flinterdun flapje gemaakt in het hoornvlies. Vervolgens wordt met een excimer laser de brilsterkte gecorrigeerd. Het flapje wordt terug gelegd en daardoor is het oppervlak direct weer geheeld en kunt u snel weer goed zien. Met de Femtolasik kunnen de meeste oogafwijkingen worden behandeld. Door deze zeer verfijnde Femtolasik-techniek ligt de voorspelbaarheid, nauwkeurigheid en veiligheid op een hoog niveau.
 
Flap maken excimer laser flap terugleggen
 1. Er een flinterdun flapje gemaakt in het hoornvlies. Dit wordt gedaan met een computergestuurde laser (Intralase Femtolasik) terwijl voorgaande met een microkeratoom.
 2. Het flapje blijft aan een kant vast zitten, zodat het opzij kan worden geklapt.
 3. Nu zijn uw ogen klaar voor de laser, men slaat het flapje om en het hoornvliesweefsel onder de opening wordt behandelt we met zzn excimerlaser, om de brilsterkte te corrigeren.
 4. De computergestuurde excimerlaser verwijdert zeer snel een minuscule hoeveelheid hoornvliesweefsel. Het licht van de excimerlaser heeft een golflengte van 193nm (Ultraviolet gebied van het spectrum) en corrigeert door verdamping de kromming van het hoornvlies met een nauwkeurigheid van 0,25 micron, ofwel 1/4000 millimeter. Na afloop wordt het flapje weer teruggelegd.
 5. Uw ogen worden nog een keer gedruppeld en dan mag u naar huis.

De Smile lasik methode

 
Wat betekend Smile ?
 De laatste stap is de ‘SMILE'-techniek van Carl Zeiss Meditec :Smile’ staat voor ‘Small Incision Lenticular Extraction’.  Deze nieuwe techniek, die enkel mogelijk is met de Visumax femtosecond laser van Carl Zeiss, Deze Laser is veruit de minst invasieve behandeling die heden mogelijk is.  Smile is een ingenieuze en zachte vorm van behandeling om refractieafwijkingen te kunnen behandelen,ze vermindert de kans op droge ogen aanzienlijk en verbetert de stabilteit van het hoornvlies enorm. Bij Smile wordt eerst een lenticule in het intacte hoornvlies voorbereid met de femtosecond laser en is volledig computergestuurd.  Alles gebeurt zonder flap en het feit dat we nu eindelijk geen flapje meer hoeven te maken heeft men geen pijn meer, een snelle genezing, Dit is de eigenlijke behandeling. Alles gebeurt in een gesloten systeem. Deze ‘lenticule’ wordt doorheen een kleine opening verwijderd. De nadelen van de oudere behandelingsmethoden zijn weggewerkt en de voordelen zijn gebleven. 

Meer info 

terug

Heden is wordt het systeem van lensimplantaten 
meer en meer toegepast
? Veiliger en beter ?
(zie implantlenzen)