DE "SMILE LASIC" TECHNIEK

 

DR. FRANK GOES JR.

Dr. F. Goes Jr. specialiseerde zich in de oogziekten en oogchirurgie aan de universiteiten te Leuven, Gent en Parijs. In het Goes OogCentrum is hij hoofdverantwoordelijke en voert alle laserchirurgie en oogchirurgie uit. De allerlaatste lasertechniek SMILE, beroemd om het ooglaseren zonder flapjeis Stabieler, veiliger, en tevens het nauwkeurigste. Het Goes OogCentrum was het eerste centrum in de Benelux die deze techniek kon toepassen

Levenskwaliteit... Hinder tijdens het sporten ... Last van je bril ... Hinder van je contactlenzen …Elk jaar laten meer en meer mensen zich behandelen omdat ze vinden dat hun levenskwaliteit vermindert door het dragen van bril en/of contactlenzen. De Smile procedure is volledig anders dan andere lasikbehandelingen. Deze bewezen Femtosecond technologie van Carl Zeiss maakt gebruik van de allerlaatste wetenschappelijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de ooglaserchirurgie.

Hoelang bestaat uw Oogcentrum ?

Dr Goes : Ons centrum werd opgericht in 1965 en bestaat dus bijna 50 jaar. In de loop der jaren groeide de medische staf, waardoor we nu een groepspraktijk zijn met 7 oogartsen, 1 orthoptiste, meerdere technisch assistenten, secretaresses en operatieassistentes. Elk van de oogartsen heeft zich bekwaamd in een subdiscipline van de oogheelkunde. Laserchirurgie en oogchirurgie zijn een belangrijk deel van deze activiteit. Ze worden uitgevoerd door Voor de chirurgische activiteit werken we sinds jaren in een volledig privaat en modern uitgeruste operatiekamer, waar
enkel oogchirurgie wordt uitgevoerd. Deze operatieruimte wordt in 2011 helemaal verbouwd. Steeds is een steriele behandelomgeving gewaarborgd. Op geen enkel moment worden er toegevingen gedaan aan kwaliteit en steriliteit.

Wat betekend Smile ?
Dr Goes :   De laatste stap is de ‘SMILE'-techniek van Carl Zeiss Meditec :Smile’ staat voor ‘Small Incision Lenticular Extraction’.  Deze nieuwe techniek, die enkel mogelijk is met de Visumax femtosecond laser van Carl Zeiss, Deze Laser is veruit de minst invasieve behandeling die heden mogelijk is.  Smile is een ingenieuze en zachte vorm van behandeling om refractieafwijkingen te kunnen behandelen,ze vermindert de kans op droge ogen aanzienlijk en verbetert de stabilteit van het hoornvlies enorm. Bij Smile wordt eerst een lenticule in het intacte hoornvlies voorbereid met de femtosecond laser en is volledig computergestuurd.  Alles gebeurt zonder flap en het feit dat we nu eindelijk geen flapje meer hoeven te maken heeft men geen pijn meer, een snelle genezing, Dit is de eigenlijke behandeling. Alles gebeurt in een gesloten systeem. Deze ‘lenticule’ wordt doorheen een kleine opening verwijderd. De nadelen van de oudere behandelingsmethoden zijn weggewerkt en de voordelen zijn gebleven. 
Wat is een Femtosecond Laser ?

Dr Goes : Elke puls van een ‘femtosecond laser’ duurt minder dan één triljoenste van een seconde. Een femtoseconde is
1–15 van een seconde of 0.000000000000001 seconde. Deze ultrakorte pulsen van laserlicht worden gebruikt om zeer
fijne en dus ook veilige incisies in het hoornvlies te maken. Elke laserpuls creëert een microscopisch kleine gasbel. Miljoenen van deze gasbelletjes samen zijn in staat om een zeer fijn snijvlak te creëren in het hoornvlies.En hoe minder energie nodig is, hoe fijner de gasbel, en dus ook hoe fijner het snijvlak.

Waarom zegt men : SMILE ZO ZACHT VOOR DE OGEN ?

Dr Goes : De opening die nodig is om de Lenticule te verwijderen is kleiner dan bij vroegere en oudere procedures, waardoor de structuur van het hoornvlies meer intact blijft. Het contactglas waardoorheen de laserspot vallen past zich ook aan de kromming van het hoornvlies aan, waardoor de behandeling volledig pijnloos is.

Wie is de ideale kandidaat ?

Dr Goes : Om een goede laserkandidaat te zijn, dient u een stabiele afwijking te hebben gedurende de laatste paar jaar. U moet 18 jaar zijn of ouder. U mag evenmin belangrijke oogaandoeningen vertonen. En vanzelfsprekend dient u eveneens de mogelijke risico’s en bijwerkingen van een behandeling te kennen.

Wat is een ‘gepersonaliseerde laserbehandeling’ ?

Dr Goes :Een ‘gepersonaliseerde’ behandeling is een behandeling die op maat wordt uitgevoerd. Deze behandeling is uniek voor uw oog. Een ander oog kan dus nooit identiek dezelfde behandeling ondergaan. Indien blijkt dat u een voordeel zou ondervinden wanneer een gepersonaliseerde behandeling wordt uitgevoerd, wordt dit vanzelfsprekend steeds verricht. Deze behandeling is dan nooit duurder dan een ‘standaard’- behandeling. Zodra we merken dat dit nuttig zou zijn, wordt elke behandeling gepersonaliseerd uitgevoerd, zonder extra kosten. U hebt immers steeds recht op de best mogelijke behandeling. De mogelijkheid om te kiezen voor een minderwaardige behandeling wordt u met andere woorden niet gegeven.

Hoe gebeurt een vooronderzoek ?
Dr Goes : Het vooronderzoek heeft 2 doelen, het uitsluiten van oogaandoeningen en het bepalen van het risico op een bijwerking na de behandeling. Indien het vooronderzoek normaal is en geen nadelen worden gevonden, bepalen we samen met u de meest geschikte behandelprocedure. In het Goes OogCentrum zijn reeds tienduizenden behandelingen verricht. Veiligheid is steeds prioriteit nr. 1 geweest als het over laserchirurgie of oogchirurgie ging. Uw zicht is immers uw kostbaarste bezit ! Het Goes OogCentrum maakt daarom dan ook gebruik van de meest moderne apparaten en technieken om uw ingreep zo veilig als mogelijk te laten verlopen. Het ganse oog wordt in kaart gebracht tijdens het vooronderzoek :
  • objectieve en subjectieve refractie 
  • drukmeting- netvliesonderzoek 
  • gezichtsveldonderzoek
  • telling van het aantal endotheelcellen
  • bepaling van de lengte van het oog
  • driedimensionale topografie van voorzijde en achterzijde van het hoornvlies
  • meting van de pupilgrootte
  • wavefrontmeting
  • biomicroscopisch onderzoek en bepaling van de sferische aberratie van het oog

Indien er nadelige factoren worden ontdekt, worden deze openlijk met u besproken,

Wanneer wordt een behandeling afgeraden en zijn er risico's ?
Dr Goes :Soms wordt een behandeling afgeraden, dit om zeldzame complicaties te voorkomen. Vergeet ook  niet dat laserchirurgie tot de groep van operaties behoort waarover de patiënten relatief het meest tevreden zijn.
Een laserbehandeling kan de afhankelijkheid van een bril of contactlenzen enorm doen afnemen. De mogelijkheid bestaat echter dat u in zeldzame omstandigheden toch nog een lichte bril of contactlenzen nodig zou hebben. Dit is vooral van toepassing wanneer u ouder bent dan 45 jaar, waarbij het mogelijk is dat u nog een leesbril zou moeten dragen. Wanneer u na de behandeling een over- of een ondercorrectie zou vertonen, kan een eventuele herbehandeling overwogen worden.
Na bepaalde technieken kunnen patiënten eventueel halo’s of schitteringen rondom lichten, vooral in de duisternis, waarnemen.
Andere patiënten kunnen droge ogen vertonen na laserbehandelingen, hetgeen meestal wordt verholpen door middel van toedienen van kunstmatige tranen. Dit probleem lost zichzelf meestal spontaan op in de weken tot maanden na de laserbehandeling. In zeldzame gevallen kunnen de symptomen van droge ogen echter een ernstigere vorm aannemen, vooral bij die patiënten die reeds voor de laserbehandeling problemen van droge ogen vertoonden. In ernstige gevallen kan steeds overwogen worden om punctumplugs in de traanwegen aan te brengen om de klachten van droge ogen te verminderen.
In zeer zeldzame gevallen kan iemand een daling hebben van het gezichtsvermogen van het oog. Dit betekent dat het beste zicht dat u kan verkrijgen na de laserbehandeling met contactlenzen of bril iets minder zou kunnen zijn dan het beste zicht dat u had voor de laserbehandeling met contactlenzen of bril.
Zeer zelden kan een infectie van het hoornvlies problemen veroorzaken na een laserbehandeling. Deze complicatie dient meestal te worden behandeld door middel van antibiotische druppels en/of medicatie. 
WELKE AFWIJKINGEN KUNNEN WORDEN BEHANDELD MET ‘SMILE’ ?
Dr Goes : Tot op heden wordt de techniek enkel gebruikt voor bijziendheid en astigmatisme. De studies om de techniek ook voor verziendheid aan te wenden, zijn lopende. Deze fijne behandeling is dan ook mogelijk dankzij de hoogtechnologische optica van Carl Zeiss.

Is de behandeling pijnlijk ?

Dr Goes : Onze behandelingen zijn pijnloos. Een lasek-ingreep kan soms wat irritatie met zich meebrengen doch dit verdwijnt nae nkele dagen.
 Is de behandeling stabiel ?

Dr Goes : Indien er negatieve effecten op lange termijn zouden opduiken uit de literatuur vallen deze meestal toe te schrijven aan een foute indicatiestelling tijdens het vooronderzoek. Daarom kan het belang van een zeer grondig voorbereidend onderzoek, gebruik makend van moderne apparatuur, niet onderschat worden. Het effect van de behandeling zou in de verte stabiel moeten zijn. Dichtbij kan het zicht verminderen in de loop van het leven, net zoals het zou verminderen bij patiënten die zich niet lieten laseren.

Wanneer kan je na zo een behandeling opnieuw werken ?

Dr Goes : Met de meeste technieken kan u daags nadien opnieuw aan de slag. Na een lasek-behandeling kan dit wat langer duren. Na lasek mijdt u eveneens best zoveel mogelijk het UV-licht : het dragen van een zonnebril wordt dan ook sterk aangeraden.

Is deze ingreep kostelijk ?

Dr Goes : Een ooglaserbehandeling is geen goedkope ingreep. De hoge prijs wordt voor het grootste deel bepaald door de enorm hoge kost in aankoop en onderhoud van het toestel, door de hoge kostprijs van verbruikte gassen en materialen tijdens elke behandeling, de service en constante technische ondersteuning van de ingenieurs, en de constante nood voor aanpassingen en upgrades van het apparaat.

HOEVEEL ERVARING HEEFT MEN AL MET SMILE ?

Dr Goes : Carl Zeis is al meer dan 20 jaar actief in de ontwikkeling van allerlei ooglasertechnieken. Ze ontwikkelden als eersten een spotscanner in 1997, waren de eersten met Topografie (1998)- en wavefront (2000)-geleide behandelingen.De ‘Smile’ techniek is volledig het gevolg van de gesofisticeerde Carl Zeiss Visumax laser. De volledige techniek is helemaal gebaseerd op femtosecond technologie die al jarenlang wordt gebruikt en die haar efficiëntie reeds miljoenen keren heeft bewezen.