OGEN TIJDENS DE SLAAP

Meer weten over de ogen tijdens het slapen is zeker geen onderwerp dat onderschat moet worden, want de slaap wordt zelf ingedeeld via het gedrag van de ogen ! De NREM en de REM slaap.Rapid Eye Movement & Non Rapid Eye Movement. Het slapen gedurende een nacht wordt in 2 grote delen gedeeld , de "lichte slaap" en "diepe slaap".

DE NREM SLAAP 

 
De NREM of lichte slaap wordt verdeeld in 4 fasen. 

 

1 De overgangsfase tussen waken en slapen
De oogbeweging wordt langzaam. Je hebt moeite je ogen open te houden en valt uiteindelijk in slaap.Vandaar dat het de naam NREM slaap kreeg. De afkorting van Non Rapid Eye Movement !
Gedurende deze fase  neemt de hersenactiviteit langzaam af. De slaap wordt al iets dieper, maar men heeft nog niet het gevoel diep te slapen. Men kan nog reageren op uitwendige of inwendige geluiden & prikkels (b.v. straatgeluiden of een kloppende deur, een hongergevoel..enz). Wanneer men op dit moment wakker wordt, kan men de indruk hebben nog niet te hebben geslapen. Soms denken we nog geen oog toe gedaan te hebben, hoewel we dus wel iets of wat geslapen hebben. Deze periode duurt ongeveer 3  minuten. 
2 De echte slaap
De slaap is nog licht. Je wordt niet meer van elk geluid wakker, maar als je wordt gewekt in deze fase heb je nog niet het gevoel diep geslapen te hebben. Deze periode duurt ongeveer 45  minuten. 
3 De overgangsfase naar de diepe slaap
De ademhaling wordt helemaal regelmatig, je hartritme daalt, je spieren raken totaal ontspannen. Deze fase duurt ongeveer 10 minuten. 
4 De echte diepe slaap
De ademhaling en het hartritme zijn hier het laagst. Als je uit deze slaap gewekt wordt, ben je gedesoriŽnteerd en heb je tijd nodig om je te realiseren waar je bent. Deze diepe slaap die zorgt voor fysiek herstel, SWS genoemd , afkorting van slow wave sleep. 
De diepe slaap domineert grotendeels in de eerste helft van de nacht. Deze fase duurt ongeveer 1 uur
 

DE REM SLAAP

 
Na de NREM slaap begint de REM slaap. 
De spieren zijn op dat moment volledig ontspannen. Er is wel tijdens de remfase een heel grote hersenactiviteit, te vergelijken met wanneer men wakker is.  Op dat moment beginnen ook de ogen snel en onregelmatig te bewegen, ( zie nystagmus) dit zowel vertikaal als horizontaal. 
Vandaar dat het de naam REM slaap kreeg. De afkorting van Rapid Eye Movement ! Eveneens gaat de bloeddruk omhoog, de hartslag en de ademhaling versnellen en kunnen ook onregelmatig worden gedurende deze overgangsfase van de slaap. De willekeurige zijn dan wel integenstelling verlamd. Hoewel het niet logisch klinkt, deze verhoogde hersenactiviteit is in tegenstelling gepaard met een maximale spierontspanning, Daarom krijgt het ook de naam 'paradoxale slaap'.
Deze REM-periode duurt ongeveer 20 minuten. De meeste dromen komen voor in deze fase van de slaap.
Als nota, belangrijk voor ons om weten, aangezien we ons meer in het oog interesseren, dat er wordt beweert dat de ontwikkeling van het oog van een pasgeborenen mede-afhankelijk is van de remslaap. Ze voorkomt dat bepaalde processen, die een ongunstig effect hebben op de ontwikkeling, kunnen optreden. Andersom geldt dat remslaap deprivatie leidt tot verschrompeling van bepaalde neuronale verbindingen in het oog. Men kan speculeren dat de remslaap ook bij de ontwikkeling van andere zintuigen en het bewegingsapparaat een rol speelt
Gedurende de volledige slaap is duurt de REM slaap 25 % van de volledige slaap.
 

Al deze stadias van de slaap herhalen zich doorheen de periode van slapen en komen meestal 4 tot 7 maal voor. Telkens wanneer de slaper de REM-slaap binnentreedt, komen er dromen voor. Soms herinneren dromers zich dromen van een vroeger tijdstip in de nacht, maar in de meeste gevallen zijn het deze die voorkwamen vlak voor het ontwaken.