ASTIGMATISME:

Onregelmatige of ongelijke kromming van de brekingsvlakken van het oog .Het astigmatisme is bijna nooit te wijten aan de ooglens, wel aan de kromming van de cornea of hoornvlies. Het zicht van een astigmaat kan men vergelijken met misvormde spiegels waar je langer en slanker toont of klein en breed. Astigmatisme kan gecombineerd worden op 5 verschillende manieren.
  1. Astigmaat emmetroop en bijziend
  2. Astigmaat emmetroop en verziend
  3. Astigmaat volledig bijziend
  4. Astigmaat volledig verziend
  5. Astigmaat bijziend en verziend
  6. Hoe kan ik weten of ik astigmaat ben
Astigmaat emmetroop + verziend
Indien we de tekening bekijken zien we twee verschillende brandpunten.
Indien we veronderstellen dat de horizontale kromming van het oog correct is, F1 zal dan op het netvlies vallen terwijl F2 erachter zal gelegen zijn. Horizontaal zal hij goed zien en is hij dus emmetroop, terwijl hij vertikaal verziend is. Verzienden zien optisch gezien alles kleiner, dus het vertikaal gedeelte, het beeld is dus uitgerokken. In lichte vorm van astigmatisme kan de ooglens de fout corrigeren door te accomoderen. Indien ze dit doet voor de vertikale, aangezien daar verziendheid is, zal het teveel zijn voor de horizontale en is er daar een probleem. Indien de fout miniem is zal een astigmaat het niet altijd beseffen dat hij een visueel probleem heeft. Hoofdpijn en vermoeiende ogen zijn eventueel mogelijk 

Astigmaat emmetroop + bijziend
Indien we de tekening bekijken zien we twee verschillende brandpunten.
Indien we veronderstellen dat de vertikale kromming van het oog correct is, F2 zal dan op het netvlies vallen terwijl F1 ervoor zal gelegen zijn. Vertikaal zal hij goed zien, horizontaal is hij dus bijziend. Bijzienden zien optisch gezien alles groter, dus op het horizontaal gedeelte zal hij   groter zien, dus het beeld is uitgerokken. De lens vlakker maken kan niet.Indien de fout miniem is zal een astigmaat het niet beseffen dat hij een visueel probleem heeft. Hoofdpijn en vermoeiende ogen is eventueel mogelijk 

Astigmaat en volledig bijziend.
De kroming van beide assen zijn teveel, F1 en F2 vallen beiden voor het netvlies.
Accommodatie kan niet.

Astigmaat en volledig verziend.
De kroming van beide assen zijn te weinig, F1 en F2 vallen beiden achter het netvlies.
Accommodatie kan de fout iets of wat verbeteren door één van beide (f1 of f2) te verplaatsen naar het netvlies.

Astigmaat gecommbineerd met zowel verziend als nabijziend
In dit geval wordt F1 voor het netvlies en F2 achter het netvlies geprojecteerd

Merk op dat de horizontale en vertikale kromming eveneens omgekeerd kan zijn, dit is slechts een voorbeeld. Ook is de vervorming niet altijd mooi vertikaal en horizontaal, deze kan op eender welke andere asrichting. Hoe groter het verschil in afstand tussen brandpunt F1 en F2 , hoe hoger de graad van astigmatisme. Een perfecte bolle vorm van het oog is zelden, meestal heeft iedereen een lichte vorm van astigmatisme ( 0,25 a 0,50 dioptrie) en dit is dus meer dan normaal. Vanaf een verschil van 1,00 dioptrie wordt het woord astigmatisme echt beklemtoond.
Eveneens kunnen al deze type astigmaten nog gecombineerd worden met prebyopie

Waarom heeft een astigmaat zonder bril hoofdpijn ?
Laat ons aannemen dat men astigmaat is zonder het te weten. Dat kan zoals we reeds besproken hebben in lichte vormen bij emmetroop-verziend astigmatisme of emmetroop-bijziende. Een zo eenvoudig mogelijke uitleg die ik kan geven is als volgt :
Een voetbal ziet hij met zijn ogen als een rugby bal, hij kan de bal dus vervormd redelijk scherp zien. de hersenen weten uit ondervindig  dat de bal rond is. De discussie tussen beide geeft hoofdpijn. Eveneens als de glazen slecht gemonteerd zijn kan dit dezelfde problemen geven.
Indien men astigmatisme laat beseft en men voor de eerste maal een bril draagt gebeurt het dikwijls dat men moet wennen. Op dat moment ziet men alles zoals het hoort en dat kan de hersenen gedurende een tijdje in de war brengen.