CATARACT OF STAAR 

Wat is cataract?
De lens van het menselijk oog functioneert als de lens van een camera. Zij is gelegen achter de pupil en haar functie bestaat erin invallende lichtstralen te focusseren op het netvlies. Vanuit het netvlies worden de beelden, via de oogzenuw, als elektrische impulsen doorgeseind naar de hersenen. 
De lens van het oog bestaat uit zeer specifieke eiwitten waardoor ze transparant is zodat het licht er uitstekend doorheen geleid wordt. Bij cataract takelen deze eiwitten, en dus ook de transparantie van de lens, langzaam af. De lens verkleurt naar geel, groen en verder tot oranje en bruin. Soms verschijnen wittige wolkjes of vlokken in de lens. Aanvankelijk hinderen ze het invallende licht nauwelijks.
Naarmate de witte wolkjes of vlokken in de lens groter en dikker worden, verstrooien ze dat licht echter steeds meer. Minder licht bereikt het netvlies en bovendien worden de invallende lichtstralen verbogen.Bij een totale cataract ziet men nog wel het verschil tussen licht en donker, maar de waarneming van een beeld is volledig verdwenen.

Schematische voorstelling van de lens in het oog

Totale cataract die niet behandeld werd. 
De lens is volledig troebel

Soorten Cataract
Afhankelijk van de zone in de lens waarin de vertroebeling ontstaat, onderscheidt men drie soorten van cataract. 

Nucleaire cataract
Deze isd het meest voorkomend. Hij ontstaat in de kern van de lens en wordt meestal snel opgemerkt. De belangrijkste symptomen zijn een mistig en afnemend zicht, lichtverstrooiing, vervorming van het beeld of het zien van dubbele beelden. Eén van de eerste tekenen van nucleair cataract is een toenemende bijziendheid. Vermits veel oudere mensen eerder last hebben van verziendheid en nabij minder scherp zien, wordt dit aanvankelijk als een voordeel gezien. Sommige mensen kunnen daardoor zelfs enige tijd opnieuw zonder 'leesbrilletje'. Dit voordeel verdwijnt echter als de cataract erger wordt.

Corticaal cataract
De eerste symptomen van corticaal cataract zijn straalvormige vertroebelingen in het buitenste corticaal gedeelte van de lens. De opaciteiten breiden zich uit van de buitenkant van de lens naar het centrum, zoals de spaken van een wiel. Wanneer deze vertroebelingen het centrale deel van de lens bereiken, worden ze storend en treedt er gezichtsverlies op. Ondermeer mensen met diabetes hebben meer last van deze vorm.

Achterste subcapsulair cataract
Bij deze vorm ontstaat er eerst een klein, mat vlekje achteraan in het midden van de lens. Deze vlek wordt steeds groter. Vroege klachten zijn een wazig zicht wanneer men buiten is en last bij het lezen. Dit soort cataract is vrij typisch voor mensen die een behandeling met corticosteroïden volgen. Men spreekt dan ook wel van cortisone-cataract.
 
Oorzaken van cataract?

Men kent nog steeds niet alle oorzaken van cataract, maar de meest frequente oorzaak ligt in het verouderingsproces, 90% van alle cataracten komen voor bij personen boven de 60 jaar en de gemiddelde leeftijd van onze cataractpatiënten is 74 jaar. 
Men beweert soms dat UV stralen dit proces zouden versnellen, doch dit is nog steeds niet bewezen. In ieder geval,     

Andere mogelijke oorzaken zijn:
1. ziekten zoals suikerziekte, nierziekten en endocrinologische aandoeningen;
2. bepaalde oogziekten zoals glaucoom en regenboogvliesontsteking;
3. langdurig innemen van bepaalde geneesmiddelen, zoals cortisone;
4. erfelijkheid;
5. trauma, zoals een slag op het oog of blootstelling aan bepaalde schadelijke stralen

 

 
Behandeling van cataract. 
Er bestaat geen medicatie ter behandeling van cataract. Enkel heelkunde kan verbetering brengen.
De cataractoperatie, gecombineerd met lensimplantatie, is de meest uitgevoerde heelkundige ingreep bij de mens en heeft ook de meeste kans op slagen in de geneeskunde. In meer dan 97% wordt het vroegere gezichtsvermogen herwonnen en in meer dan 99% is er een duidelijke verbetering na de ingreep.
Over het algemeen wordt de ingreep uitgevoerd wanneer het gezicht zo slecht wordt, dat het storend werkt bij lezen, TV.-kijken, autorijden, precisiewerk, enz  Het is niet kwaadaardig en de patiënt kiest zelf wanneer hij zich laat opereren. Enkel in gevallen van gevorderde cataract, waarbij er gevaar bestaat voor acute oogdrukstijging met hevige pijn en blijvend verlies van het gezicht, is cataractchirurgie dringend. Cataract kan op elke leeftijd worden geopereerd.
"Phaco-emulsificatie" onder lokale verdoving (indruppeling van verdovende druppels, geen inspuiting) is de meest moderne techniek waarbij de chirurg het kapsel opent waarin de troebele lens zich bevindt. De lens wordt verbrijzeld, de resten worden opgezogen en er wordt een kunstlens in geplaatst.
Dit gebeurt allemaal via een kleine insnede waarop geen hechtingen worden geplaatst.De operatie duurt slechts 20 à 30 en de patient mag de zelfde dag reeds terug naar huis.

                   

        

   

 

Preoperatieve voorzorgen

U moet niet nuchter zijn
Dagelijkse normale medicatie mag ingenomen worden, ook bloedverdunners.
U hoeft geen slaapkledij mee te brengen. Draag bij voorkeur wel losse bovenkledij. Kostbare bezittingen laat u best thuis.
Postoperatief verloop

Na de operatie kan u na korte tijd terug naar huis.
Het geopereerde oog krijgt een verband gedurende de eerste 24 uur.
Aangezien u maar uit één oog ziet, kan u beter niet zelf met de wagen rijden.

Er zijn 2 controleafspraken voorzien op de eerste en tweede (of derde) postoperatieve dag. Hiervoor u krijgt op het dagziekenhuis een afsprakenkaartje mee.
De nazorg bestaat uit oogdruppels: Maxitrol en Ocuflur, 4 maal per dag gedurende 2 weken.
De eerste dagen mag u uw gewone activiteiten uitvoeren. Alleen zware inspanningen moeten vermeden worden gedurende de eerste wee